top of page

PAST

PRESIDENTS

2023

Vishakha Kaushik

2019

Showri Nandagiri

2015

Raj Basavaraju

2011

Ashish Bagga

2007

Ram Gupta

2003

Sandeep Patil

1999

Virinder Bansal

1995

Kirti Sanghani

2022

Raghu Veturi

2018

Sai Gowthami Asam

2014

Sekhar Ambadapudi

2010

Raj Tanwani

2006

Al Joseph

2002

Sanjay Ram

1998

Ravi Arora

1994

Hasmukh Doshi

2021

Apoorv Kumar

2017

Dinesh Shah

2013

Vishal Merchant

2009

Tanu Hiremath

2005

Abraham Joseph

2001

Vivek Menon

1997

Krishna Vavilala

2020

Chaitanya Kasturi

2016

Naresh Kolli

2012

Srinivas Chintalapati

2008

Manjula Krishnamurthy

2004

Sanjay Ram

2000

Chad Patel

1996

Kirti Sanghani

bottom of page