top of page

PAST BOARD & ADVISORY

COUNCIL

BOARD OF DIRECTORS

2023

Executive Committee

President - Vishakha Kaushik, Vice President - Varenya Mehta, Secretary - Alok Shah, Treasurer - Aravind Nimma

Directors

Kunal Tanwani, Atri Sen, Tej Kour, Vidula Bhadkamkar, Karthik Balasubramanian

Advisory Council

Apoorv Kumar, Chad Patel, Sirish Madichetti, Srinivas Chintalapati, Raghu Veturi

BOARD OF DIRECTORS

2022

Executive Committee

President-Raghu Veturi, Vice President- Vishakha Kaushik, Secretary-Aravind Nimma, Treasurer-Varenya Mehta

Directors

Atri Sen, Alok Shah, Karthik Balasubramanium, Tej Kour

Advisory Council

Srinivas Chintalapati, BJ Patel, Raj Tanwani, Apoorv Kumar

BOARD OF DIRECTORS

2021

Executive Committee

President - Apoorv Kumar, Vice President – Raghu Veturi, Secretary – Vishakha Kaushik, Treasurer – Aravind Marella

Directors

Daya Dayananda, Aravind Nimma, Alok Shah, Varenya Mehta, Sekhar Ambadapudi

Advisory Council

Chad Patel, Chaitanya Kasturi, Raj Tanwani, Bhavana Patel, Raghu Nednur

BOARD OF DIRECTORS

2020

Executive Committee

President – Chaitanya Kasturi, Vice President – Archana Sharma, Secretary – Raghu Veturi, Treasurer – Apoorv Kumar

Directors

Vishakha Kaushik, Varenya Mehta, Maanasa Vemuri, Aravind Marella, Aravind Nimma.

Advisory Council

Naresh Kolli, Raj Tanwani, Chad Patel, Showri Nandagiri, Raghu Nednur

BOARD OF DIRECTORS

2019

Executive Committee

Showri Nandagiri (President), Chaitanya Kasturi (Vice President), Chetan M. Vyas (Treasurer), Archana Sharma (Secretary)

Directors

Sekhar Ambadapudi, Vishakha Kaushik, Apoorv Kumar, Sirish Madichetti, Raghu Veturi

Advisory Council

Naresh Kolli, Bhavana “BJ” Patel, Sai Gowthami Asam, Raj Tanwani, Virinder K. “Ben” Bansal

BOARD OF DIRECTORS

2018

Executive Committee

Sai Gowthami Asam (President), Showri Nandagiri(Vice President), Chaitanya Gampa (Secretary), Sirish Madichetti (Treasurer)

Directors

Sekar Ambarpudi, Archana Sharma, Tej Kour, Apoorv Kumar, Avinash Patel

Advisory Council

Bhavana Patel, Ravi Arora, Ashish Bagga, Dinesh Shah

BOARD OF DIRECTORS

2017

Executive Committee

Dinesh Shah (President), Chetan Vyas (Vice President), Poolkeshi Patel (Treasurer), Gaju Patel (Secretary)

Directors

Madhu Kilambi, Chaitanya Gampa, Archana Sharma, Tej Kour, Sirish Madichetti

Advisory Council

Vishal Merchant (Chair), Bhavana Patel, Ashish Bagga, Ravi Arora, Naresh Kolli

BOARD OF DIRECTORS

2016

Executive Committee

Naresh Kolli (President), Dinesh Shah (Vice President), Sai Gowthami Asam (Treasurer), Gaju Patel (Secretary)

Directors

Chetan Vyas, Madhu Kilambi, Poolkeshi Patel, Avinash Patel, Bharat Tailor

Advisory Council

Showri Nandagiri (Chair), Vishal Merchant, Ravi Arora, Bhavana Patel, Raj Basavaraju

BOARD OF DIRECTORS

2015

Executive Committee

Raj Basavaraju (President), Naresh Kolli (Vice President), Rajesh Tolikonda (Treasurer), Sai Gowthami Asam (Secretary

Directors

Dinesh Shah, Madhu Kilambi, Chetan Vyas, Poolkeshi Patel, Avinash Patel.

Advisory Council

Ravi Arora (Chair), Showri Nandagiri, Ram Gupta, Abraham Joseph, Sekhar Ambadapudi.

BOARD OF DIRECTORS

2014

Executive Committee

Sekhar Ambadapudi (President), Showri Nandagiri (Vice President), Raj Basavaraju (Treasurer), Rajesh Tolikonda (Secretary)

Directors

Naresh Kolli, Sai Gowthami Asam, Mahendra Korivi, Harshad Patel, Raghu Dass

Advisory Council

Dinesh Shah (Chair), Abraham Joseph, Mahesh Wadhwa, Ram Gupta, Vishal Merchant

BOARD OF DIRECTORS

2013

Executive Committee

Vishal Merchant (President), Showri Nandagiri (Vice President), Karthik Balasubramanian (Treasurer), Sekhar Ambadapudi (Secretary)

Directors

Raj Basavaraju, Chetan Vyas, Madhu Kilambi, Rajesh Tolikonda Amal Dutta

Advisory Council

Hasmukh Doshi (Chair), Ben Bansal, Dinesh Shah, Mahesh Wadhwa, Srinivas Chintalapati

BOARD OF DIRECTORS

2012

Executive Committee

Srinivas Chintalapati (President), Vishal Merchant (Vice-President), Naresh Kolli (Treasurer), Bhavana Patel (Secretary)

Directors

Madhu Kilambi, Sekhar Ambadapudi, Showri Nandagiri, Chetan Vyas, Karthik Balasubramanian

Advisory Council

Ashish Bagga, Dinesh Shah, Hasmukh Doshi, Ravi Arora

BOARD OF DIRECTORS

2011

Executive Committee

Ashish Bagga (President), Chad Patel (Vice President), Srinivas Chintalapati (Treasurer), Ravi Yanamandala (Secretary)

Directors

Bhavana Patel, Mohan Atluri, Naresh Kolli, Sudhakar Kalaga, Vishal Merchant

Advisory Council

Raj Tanwani, Ravi Arora, Ravi Kaleyatodi

BOARD OF DIRECTORS

2010

Executive Committee

Raj Tanwani (President), Ashish Bagga (Vice-President), Raghavender Nednur (Treasurer), Srinivas Chintalapati (Secretary)

Directors

Chad Patel, Lagnesh Varshney, Ravi Yanamandala, Sudhakar Kalaga, Vaishali

Advisory Council

Ravi Arora, Tanu Hiremath, Ravi Kaleyatodi

BOARD OF DIRECTORS

2009

Executive Committee

Tanu Hiremath (President), Raj Tanwani (Vice-President), Ashish Bagga (Treasurer), Raghavender Nednur (Secretary)

Directors

Chad Patel, Lachhman Das, Lagnesh Varshney, Omesh Malik, Sudhakar Kalaga, Srinivas Chintalapati

Advisory Council

Manjula Krishnamurthy, Ravi Arora, Sanjay Ramabhadran

BOARD OF DIRECTORS

2008

Executive Committee

Manjula Krishnamurthy (President), Charu Jain (Vice President), Tanu Hiremath (Treasurer), Rajesh Tanwani (Secretary)

Directors

Ashish Bagga, Chad Patel, Raghavender Nednur, Sudhakar Kalaga, Swapnil Patil

Advisory Council

Ram Gupta, Ravi Arora, Ben Bansal

BOARD OF DIRECTORS

2007

Executive Committee

Ram Gupta (President), Charu Jain (President Elect), Tanu Hiremath (Treasurer), Rajesh Tanwani (Secretary)

Directors

Ashish Bagga, Chad Patel, Raghavender Nednur, Sudhakar Kalaga, Vishal Merchant

Advisory Council

Ravi Arora, Ben Bansal, Albert Joseph

BOARD OF DIRECTORS

2006

Executive Committee

Al Joseph (President), Ram Gupta (Vice President), Gaju Patel (Treasurer), Manjula Krishnamurthy (Secretary)

Directors

Girish Thallapragada, Sudhakar Kalaga, Shantanu Patil, Charu Jain, Abraham Joseph

Advisory Council

BOARD OF DIRECTORS

2005

Executive Committee

Abraham Joseph (President), Sandeep Patil, (Vice President), Manjula Krishnamurthy (Secretary), Gaju Patel (Treasurer)

Directors

Ramesh C. Garg, Al Joseph, Girish Thallapragada, Sudhakar Kallaga, Shantanu Patil

Advisory Council

BOARD OF DIRECTORS

2004

Executive Committee

Sanjay Ramabhadran (President), Gaju Patel (Vice President), Vivek Menon (Secretary), Ben Bansal (Treasurer)

Directors

Ram Gupta, Girish Tallapragada, Hari Bhatt, Raghu Rao, Manjula Krishnamurthy

Advisory Council

BOARD OF DIRECTORS

2003

Executive Committee

Sandeep Patil (President), Abraham Joseph (Vice-President), Vivek Menon (Secretary), Gaju Patel (Treasurer)

Directors

Ben Bansal, Chetan Vyas, Chandra Sekhar Sripadam, Mahendra Korivi, Raghupati Rao

Advisory Council

BOARD OF DIRECTORS

2002

Executive Committee

Sanjay Ramabhadran (President), Sandeep Patil (Vice President), Chad Patel (Secretary), Sriram Natarajan (Treasurer)

Directors

Ben Bansal, Vivek Menon, Gautham Chande, Abraham Joseph

Advisory Council

Ravi Arora

BOARD OF DIRECTORS

2001

Executive Committee

Vivek Menon (President), Sanjay Ramabhadran (Vice President), Sriram Natarajan (Treasurer), Chad Patel (Secretary)

Directors

Raju Adwaney, Hersh Kumar, Bhupal Choudhry

Advisory Council

Ravi Arora

BOARD OF DIRECTORS

2000

Executive Committee

Chad Patel (President), Abraham Joseph (Vice President), Virinder Bansal (Secretary), Sandeep Patil (Treasurer)

Directors

Vivek Menon, Sanjay Ramabhadran, Vishnu Gupta, Ajay Mallik, Udayan Patel

Advisory Council

Ravi Arora

BOARD OF DIRECTORS

1999

Executive Committee

Ben Bansal (President), Rita Amin (Vice President), Abraham Joseph (Secretary), Vishnu Gupta (Treasurer)

Directors

Sandeep Patil (Membership), Devender Srivastava, Gaju Patel (Assistant Treasurer)

Advisory Council

Ravi Arora

BOARD OF DIRECTORS

1998

Executive Committee

Ravi Arora (President), Bhupal Choudhry (Vice President), Vishnu Gupta (Treasurer), Reddivari Reddy (Secretary)

Directors

Abraham Joseph, Rita Bhojwani, Kris Chander, Jawaharlal Prasad.

Advisory Council

BOARD OF DIRECTORS

1997

Executive Committee

Krishna Vavilala (President), Ravi Arora (Vice President), Hasmukh Doshi (Secretary), Champak Lad (Treasurer)

Directors

M.K. Arya, Bhupal Chowdhry, Ujwal Kirane, Bharat Patel, Chandrakant Patel

Advisory Council

BOARD OF DIRECTORS

1996

Executive Committee

Kirti Sanghani (President), Navin Sheth (Vice President), Ravi Arora(Treasurer), Bharat Patel (Secretary)

Directors

Dilip Kapasi, Champak Lad, Dilip Shah, Vijay Raman, Krishna Vavilala

Advisory Council

BOARD OF DIRECTORS

1995

Executive Committee

Kirti Sanghani (President), B.K. Rath (Vic -President), Navin Sheth (Treasurer), Bharat Patel (Secretary)

Directors

Hasmukh Doshi, Devendra Desai, G.S. Brar, Prakash Chowdhry and Chinrnay Vyas

Advisory Council

BOARD OF DIRECTORS

1994

Executive Committee

Hasmukh Doshi (President), Kirti Sanghani (Vice President), Navin Sheth (Treasurer), Uday Shah (Secretary)

Directors

Bharat Patel, Prakash Desai, B.K. Rath, Rajesh Patel, Atul Patel

Advisory Council

bottom of page